Metsamaa ost

Pakkumise tegemiseks vajame metsateatist ja metsamajandamiskavast raiesse minevate eralduste takseerkirjeldusi koos eralduste plaaniga. Selle info alusel teeme esialgse pakkumise mõne tunniga. Pakkumise täpsus sõltub metsamajanduskavast.

Palume lisada ka info kinnistul kehtestatud detailplaneeringu, hüpoteekide, rendilepingute vms kohta.

Kehtiva metsateatise puudumine pole pakkumise tegemisel takistuseks. Pakkumise sisu tuleneb metsamajandamiskava raiete nimekirjast. Takistuseks pole ka metsamajandamiskava puudumine. Saatke meile lihtsalt oma kinnistu katastriüksuse number, mille leiate kas kinnistamisotsuselt või katastrikaardilt. Katastriüksuse number on toodud kujul xxxxx:xxx:xxxx.