Teenused

Metsamaa ost

Pakkumise tegemiseks vajame metsateatist ja metsamajandamiskavast raiesse minevate eralduste takseerkirjeldusi koos eralduste plaaniga. Selle info alusel teeme esialgse pakkumise mõne tunniga. Pakkumise täpsus sõltub metsamajanduskavast.

Palume lisada ka info kinnistul kehtestatud detailplaneeringu, hüpoteekide, rendilepingute vms kohta.

Kehtiva metsateatise puudumine pole pakkumise tegemisel takistuseks. Pakkumise sisu tuleneb metsamajandamiskava raiete nimekirjast. Takistuseks pole ka metsamajandamiskava puudumine. Saatke meile lihtsalt oma kinnistu katastriüksuse number, mille leiate kas kinnistamisotsuselt või katastrikaardilt. Katastriüksuse number on toodud kujul xxxxx:xxx:xxxx.

Kasvava metsa raieõiguse ost

Ostame raieõiguse metsaomanikelt, kes soovivad müüa metsa ilma selle all oleva maata.

Pakkumise tegemiseks vajame metsateatist ja metsamajandamiskavast raiesse minevate eralduste takseerkirjeldusi koos eralduste plaaniga. Selle info alusel teeme esialgse pakkumise mõne tunniga. Pakkumise täpsus sõltub metsamajanduskavast.

Juhul kui meie pakkumine Teile sobib, sõlmime raieõiguse võõrandamise lepingu. Lepingus fikseeritakse raiutava ja kasvavajääva puidukogus, raieliik, tööde alguse ja lõpu kuupäevad, hind ja maksmise kord ning muud kokkulepped tööde teostamise tingimuste osas.

Kehtiva metsateatise puudumine pole pakkumise tegemisel takistuseks. Pakkumise sisu tuleneb metsamajandamiskava raiete nimekirjast. Takistuseks pole ka metsamajandamiskava puudumine. Saatke meile lihtsalt oma kinnistu katastriüksuse number, mille leiate kas kinnistamisotsuselt või katastrikaardilt. Katastriüksuse number on toodud kujul xxxxx:xxx:xxxx.